چین دستگاه لمینیت دوغ سازنده
شرکت
محصولات
دستگاه لمینیت دوغ
دستگاه غلتک دوغ
دستگاه خمیر شیرینی پف
دستگاه لمینیت کروسانت
دستگاه ساخت پیتا
دستگاه ساخت پیتزا
دستگاه تهیه نان مسطح
دستگاه ساخت دونات اتوماتیک
دستگاه تولید نان صنعتی
تجهیزات ساخت کیک
ماشین رول سوئیسی